«Enfrentarme a la muerte ha llenado mi vida de posibilidades» (Català/Castellano)

“Enfrontar-me a la mort ha omplert la meva vida de possibilitats”

El divendres 17 de gener vàrem celebrar el primer cafè de la mort del 2020 organitzat per Jordi Abad. És una trobada d’un grup de gent desconeguda que, en un ambient distès, al voltant de cafès, se sinceren parlant de la mort, plantegen els seus dubtes i comparteixen les seves experiències. L’objectiu és que la mort, que és l’únic que a tots ens iguala i que tots tenim en comú, deixi de ser tabú, ens deixi de fer por, i se’n pugui parlar relaxadament sense confrontacions, amb punts de vista diferents, i sense extreure’n cap conclusió

Quan tots els assistents ja estan acomodats al voltant d’una taula, Jordi Abad, organitzador i dinamitzador de la trobada, agraeix l’acollida i l’interès mostrat i a continuació explica què es un cafè de la mort, on i quan sorgeix i com es desenvoluparà concretament aquest. Informa que en la mida del possible per a un bon funcionament, s’intentarà que les intervencions no aprofundeixin en experiències personals, ja que no es tracta de fer ni teràpies ni dols. Aquesta vegada curiosament tots els participants, excloent en Jordi, són dones, cosa que provoca algunes expresions còmiques per part de totes.

Seguidament, per entrar ja en matèria, el dinamitzador llegeix en veu alta un escrit de David Woodhead, publicat el 8 de setembre de 2019, reflexionant sobre la mort:

“… La meva malaltia no és el meu enemic; és el que m’ha portat la vida i inesperadament m’ha portat a la vida. És part de qui soc. Des de la meva malaltia i el meu diagnòstic, la meva quimioteràpia i la meva recuperació, mai m’havia sentit millor. Mai he estat millor. Mai m’he entès i ni m’he agradat tant. Però deixi’m ser clar. Alguns dies són foscos, foscos i foscos. La por és forta; la idea de futur és inquietant, la ira és abrumadora. Sempre tindré aquesta malaltia. Jo ho sé. Però, en general, els beneficis superen en escreix la resta. Enfrontar la mort ha omplert la meva vida de possibilitats. I la meva apreciació és enriquidora…”

A partir d’aquí, tot ja va rodat. Davant la reflexió que no cal estar malalt per parlar de la mort, una assistent matisa que a vegades la malaltia ens fa obrir els ulls. Una altra comenta que per la seva feina veu gent que s’està morint però que això no vol dir que estigui preparada per a la mort. Una altra afegeix que això és un exercici d’humilitat i de compasió. “Crec que et prepares per a la mort tal i com ets i com t’ha tractat la vida” afegeix una altra. Intervé una participant confessant que no té por a la mort. “M’importa més la mort dels altres que la meva. El que em fa por veritablement és no poder-me acomiadar i m’agradaria estar més preparada”.

En aquest moment pren la paraula una assistent dient que aquestes afirmacions van en consonància amb la joventut de les reunides; i afegeix. “Jo ja no vull viure més”. “Els meus fills m’entenen però no ho accepten” i continua amb una frase que resumeix el seu sentiment: “La gent gran no tenim futur, només tenim present”.

Els assistents queden impactats per la sinceritat mostrada, i això provoca tota mena de reaccions. Una de les més oposades és la d’una que comenta que a la seva mare li van diagnosticar un càncer de pàncrees fa sis anys i que gràcies al fet que no va tirar la tovallola i no es va rendir, encara és aquí. Una altra, però, qüestiona: “si el seu projecte vital ja s’ha acabat, per què la resta de persones li donem arguments per seguir fent coses?”. Una altra afegeix que tots som diferents i que tenim moments diferents. I una respon que precisament

això és el que li fa por:i que per això intenta donar als fills sempre positivitat: “un dels meus fills té paràlisi cerebral i és completament dependent; i això no impedeix que parlem del que passarà quan jo no hi sigui i de com s’ha de preparar. Però és molt difícil”.

Intervé en Jordi reafirmant que precisament aquest espai és per parlar de la mort trencant la barrera de la por.

La majoria de la gent no es vol morir fins que arribes a un punt que no trobes sentit a la vida” afegeix una altra. “Quan la meva àvia diu que es vol morir, crec que el que fa és preparar-me a mi per quan arribi el moment”. En aquest moment intervé la persona que ha dit abans que es volia morir i afegeix: “quan m’arribi el moment de morir, ho vull fer sola”.

Una altra participant, que és membre de l’Associació DMD (Dret a Morir Dignament) informa del què fa la seva associació, de l’aprovació imminent de la Llei de l’eutanàsia i del document de voluntats anticipades (testament vital).

A partir d’aquí, es reprèn el debat del text proposat al principi en el fet de si cal parlar i pensar en la mort quan s’està sa i bé. En aquest sentit, Jordi matisa que entrem en un debat de desconeixement: no és el mateix dir que et vols morir o dir que et vols suicidar. Aquí algunes de les participants expliquen diverses experiències: una explica que el seu pare es va voler suicidar i que la va trucar moments abans de fer-ho per acomiadar-se, i ella el va convèncer que no ho fes; ara, que ha passat força temps, veig quines són les condicions amb les que sobreviu (no viu), i tinc molts dubtes de si vaig fer bé. Això fa que em qüestioni si realment estem preparats per a la mort. Una altra aclareix que evidentment que s’ha de parlar de la mort: “el debat i la preocupació per al final s’ha de parlar perquè si tu no decideixes, els altres decidiran per tu”. Intervé una altra assistent reflexionant: “encara que no sigui molt gran, jo també vull saber on està la ‘sortida d’emergència’ i decidir”. En Jordi afirma que aquí hi ha una reflexió important de per què hem d’arribar al final si ja estem satisfets amb el que tenim i amb el que no tenim: “és molt fàcil dir que ja no m’interessa res però no és fàcil decidir ‘me’n vaig demà’”.

El mateix dinamitzador ara posa sobre la taula la frase “enfrontar-me a la mort m’ha omplert la vida de possibilitats”; i en aquest sentit posa com a exemple l’operació recent d’un germà: no era perillosa però si important: “jo, que organitzo cafès de la mort, em vaig veure incapaç de dir-li abans d’entrar a quiròfan que l’estimava; li vaig dir però amb un correu electrònic, no vaig ser prou fort per dir-li personalment”.

Arribats a aquest punt, el mateix Jordi dóna un tomb llençant una pregunta: “si un noi de 20 anys digués que ja ha viscut tot el que ha volgut viure i que ja en té prou, ho acceptaríem?”

La mateixa participant que abans ha dit que es volia morir explica que la seva filla ja ho va fer: “amb pocs anys es va suicidar i des d’aleshores ja no tinc ganes de viure i la gent no para de convènce’m per fer coses que jo no vull fer”. Moltes de les assistents afirmen que l’entenen i ho respecten. Una comenta que a la seva germana se li va morir la filla amb 13 anys dramàticament i que entenia perfectament que la mare no volgués viure. “La frase ‘Ja en tinc prou’ l’he escoltat a molta gent, gent coherent i sense drames”, afegeix una altra. La participant membre de DMD informa que als països on l’eutanàsia és legal, ja estan estudiant la possibilitat de morir per ‘final de projecte de vida’.

La darrera afirmació prové d’una assistent que diu: “gràcies perquè m’has obert els ulls; tinc una amiga a la que se li va morir el fill i sempre em diu que no viu, que sobreviu”; i jo estic

segura que resisteix perquè encara té la mare, però que el dia que la seva mare falti, ella segurament decidirà marxar també, i no per això l’hem de fer sentir culpable.

Una assistent clou la trobada dient:”la meva mare em pregunta per què parles tant de la mort? I jo li contesto: perquè la mort la tenim a la cantonada

El dinamitzador tanca la roda d’intervencions afirmant que aquesta trobada ha estat molt interessant, amb molts punts de vista molt confrontats, i que ha estat una de les trobades on hi ha hagut més dolor. “L’important és el que ens emportem d’aquí després d’haver sentit vivències tan dures”.

Agraeix a totes les assistents la bona predisposició i a continuació tanca la trobada repartint a cadascuna d’elles una frase d’una persona cèlebre reflexionant sobre la mort, que la comparteixen entre totes llegint-la en veu alta.

Aquest Cafè de la Mort es va realitzar el divendres 17 de gener de 2020 al Cafè Cítric, de Barcelona.

Castellano:

 

«Enfrentarme a la muerte ha llenado mi vida de posibilidades»

El viernes 17 de enero celebramos el primer café de la muerte de 2020 organizado por Jordi Abad. Es un encuentro de un grupo de gente desconocida que, en un ambiente distendido, alrededor de cafés, se sinceran hablando de la muerte, plantean sus dudas y comparten sus experiencias. El objetivo es que la muerte, que es lo único que a todos nos iguala y que todos tenemos en común, deje de ser tabú, nos deje de dar miedo, y se pueda hablar relajadamente sin confrontaciones, con puntos de vista diferentes, y sin extraer ninguna conclusión

Cuando todos los asistentes ya están acomodados alrededor de una mesa, Jordi Abad, organizador y dinamizador del encuentro, agradece la acogida y el interés mostrado y a continuación explica qué es un café de la muerte, dónde y cuándo surge y cómo se desarrollará concretamente este. Informa que en la medida de lo posible para un buen funcionamiento, se intentará que las intervenciones no profundicen en experiencias personales, ya que no se trata de hacer ni terapias ni duelos. Esta vez curiosamente todos los participantes, excluyendo Jordi, son mujeres, lo que provoca algunas expresiones cómicas por parte de todas.

Seguidamente, para entrar ya en materia, el dinamizador lee en voz alta un escrito de David Woodhead, publicado el 8 de Septiembre de 2019, reflexionando sobre la muerte:

«… Mi enfermedad no es mi enemigo; es lo que me ha llevado la vida e inesperadamente me ha traído a la vida. Es parte de quien soy. Desde mi enfermedad y mi diagnóstico, mi quimioterapia y mi recuperación, nunca me había sentido mejor. Nunca he estado mejor. Nunca me he entendido y ni me he gustado tanto. Pero déjeme ser claro. Algunos días son oscuros, oscuros y oscuros. El miedo es fuerte; la idea de futuro es inquietante, la ira es abrumadora. Siempre tendré esta enfermedad. Yo lo sé. Pero, en general, los beneficios superan con creces el resto. Enfrentar la muerte ha llenado mi vida de posibilidades. Y mi apreciación es enriquecedora … »

A partir de ahí, todo va rodado. Ante la reflexión que no es necesario estar enfermo para hablar de la muerte, una asistente matiza que a veces la enfermedad nos hace abrir los ojos. Otra comenta que por su trabajo:ve gente que se está muriendo pero que esto no quiere decir que esté preparada para la muerte. Otra añade que esto es un ejercicio de humildad y de compasión. «Creo que te preparas para la muerte tal como eres y como te ha tratado la vida» añade otra. Interviene una participante confesando que no tiene miedo a la muerte. «Me importa más la muerte de los otros que la mía. Lo que me da miedo verdaderamente es no poderme despedir y me gustaría estar más preparada«.

En este momento toma la palabra una asistente diciendo que estas afirmaciones van en consonancia con la juventud de las reunidas; y añade. «Yo ya no quiero vivir más«. «Mis hijos me entienden pero no lo aceptan» y continúa con una frase que resume su sentimiento: «Los mayores no tenemos futuro, sólo tenemos presente«.

Los asistentes quedan impactados por la sinceridad mostrada, provocando todo tipo de reacciones. Una de las más opuestas es la de alguien que comenta que a su madre le diagnosticaron un cáncer de páncreas hace seis años y que gracias a que no tiró la toalla y no

se rindió, todavía está aquí. Otra, sin embargo, cuestiona: «si su proyecto vital ya se ha terminado, ¿por qué el resto de personas le damos argumentos para seguir haciendo cosas?«. Otra añade que todos somos diferentes y que tenemos momentos diferentes. Y una responde que precisamente eso es lo que le da miedo: y que por ello intenta dar a los hijos siempre positividad: «uno de mis hijos tiene parálisis cerebral y es completamente dependiente; y eso no impide que hablemos de lo que pasará cuando yo no esté y de cómo se debe preparar. Pero es muy difícil«.

Interviene Jordi reafirmando que precisamente este espacio es para hablar de la muerte rompiendo la barrera del miedo.

«La mayoría de la gente no se quiere morir hasta que llegas a un punto que no encuentras sentido a la vida» añade otra. «Cuando mi abuela dice que se quiere morir, creo que lo que hace es preparar a mí para cuando llegue el momento«. En este momento interviene la persona que ha dicho antes que se quería morir y añade: «cuando me llegue el momento de morir, lo quiero hacer sola«.

Otra participante, que es miembro de la Asociación DMD (Derecho a Morir Dignamente) informa de lo que hace su asociación, de la aprobación inminente de la Ley de la eutanasia y del documento de voluntades anticipadas (testamento vital).

A partir de aquí, se retoma el debate del texto propuesto al principio en el hecho de si hay que hablar y pensar en la muerte cuando se está sano y bien. En este sentido, Jordi matiza que entramos en un debate de desconocimiento: no es lo mismo decir que te quieres morir o decir que te quieres suicidar. Aquí algunas de las participantes explican diversas experiencias: una cuenta que su padre se quiso suicidar y que la llamó momentos antes de hacerlo para despedirse, y ella lo convenció de que no lo hiciera; ahora, que ha pasado bastante tiempo, veo cuáles son las condiciones con las que sobrevive (no vivo), y tengo muchas dudas de si hice bien. Esto hace que me cuestione si realmente estamos preparados para la muerte. Otra aclara que evidentemente que se tiene que hablar de la muerte: «el debate y la preocupación por el final hay que hablarlo porque si tú no decides, los otros decidirán por ti«. Interviene otra asistente reflexionando: «aunque no sea mayor, yo también quiero saber dónde está la ‘salida de emergencia’ y decidir«. Jordi afirma que aquí hay una reflexión importante de por qué tenemos que llegar al final si ya estamos satisfechos con lo que tenemos y con lo que no tenemos: «es muy fácil decir que ya no me interesa nada pero no es fácil decidir ‘me voy mañana«.

El dinamizador ahora pone sobre la mesa la frase «enfrentarme a la muerte me ha llenado la vida de posibilidades»; y en este sentido pone como ejemplo la operación reciente de un hermano: no era peligrosa pero si importante: «y yo, que organizo cafés de la muerte, me vi incapaz de decirle antes de entrar en quirófano que lo quería; se lo dije pero con un correo electrónico, no fui lo suficientemente fuerte para decírselo personalmente«.

Llegados a este punto, el mismo Jordi da una vuelta tirando una pregunta: «si un chico de 20 años dijera que ya ha vivido todo lo que ha querido vivir y que ya tiene bastante, ¿lo aceptaríamos?«

La misma participante que antes ha dicho que se quería morir explica que su hija ya lo hizo: «con pocos años se suicidó y desde entonces ya no tengo ganas de vivir y la gente no para de convencerme para hacer cosas que yo no quiero hacer«. Muchas de las asistentes afirman que la entienden y lo respetan. Una comenta que a su hermana se le murió la hija con 13 años

dramáticamente y que entendía perfectamente que la madre no quisiera vivir. «La frase ‘Ya tengo suficiente’ la he escuchado a mucha gente, gente coherente y sin dramas«, añade otra. La participante miembro de DMD informa que en los países donde la eutanasia es legal, ya están estudiando la posibilidad de morir por ‘final de proyecto de vida’.

La última afirmación proviene de una asistente que dice: «gracias porque me has abierto los ojos; tengo una amiga a la que se le murió el hijo y siempre me dice que no vive, que sobrevive»; y yo estoy segura que resiste porque aún tiene la madre, pero que el día en que su madre falte, ella seguramente decidirá marchar también, y no por ello la tenemos que hacer sentir culpable.

Una asistente cierra el encuentro diciendo: «mi madre me pregunta ¿por qué hablas tanto de la muerte? Y yo le contesto: porque la muerte nos espera en la esquina«

El dinamizador cierra la rueda de intervenciones afirmando que este encuentro ha sido muy interesante, con muchos puntos de vista muy confrontados, y que ha sido uno de los encuentros donde ha habido más dolor. «Lo importante es lo que nos llevamos de aquí después de haber escuchado vivencias tan duras«.

Agradece a todas las asistentes la buena predisposición y luego cierra el encuentro repartiendo a cada una una frase de una persona célebre reflexionando sobre la muerte, que la comparten entre todas leyéndola en voz alta.

Este Café de la Muerte se realizó el viernes 17 de enero de 2020 en el Café Cítric, de Barcelona

0

Al continuar utilizando nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies. Más información

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra POLÍTICA DE COOKIES, pinche el enlace para mayor información. Además puede consultar nuestro AVISO LEGAL y nuestra página de POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

Cerrar